Zee en strand
Poëzie

Cephalopoden

nu is een zeekat alweer net zo slim als een varken
proeven en voelen de armen van een octopus
voor een groot deel uit zichzelf
een octopus heeft evenveel zenuwcellen als een hond
neuronen die niet geconcentreerd zijn
in een brein maar uitgesmeerd
over een heel flexibel lichaam

het vermoeden is dat octopussen niet precies weten
waar hun lichaam ophoudt de buitenwereld begint
wat dan zou betekenen dat octopussen
een minder coherent zelfbeeld hebben dan wij

zit iemand er helemaal naast?

ik ben toch al gevoelig voor de gedachte dat wij
mensen niets precies weten
nooit waar ons lichaam ophoudt, de buitenwereld begint
dat ons lijf een grote mate van zelfstandigheid kent
wij een minder coherent zelfbeeld hebben
dan wij meestal denken een varken
is een vierjarig kind