Workshops | Schrijfbegeleiding

Schrijfcursussen | Persoonlijke begeleiding

Van idee tot afgerond verhaal. Van inspiratie tot poëzie. Een tekst schrijven is niet moeilijk, maar precies die tekst schrijven die je je voor ogen had, dat is wel een kunst. Ik geef persoonlijke begeleiding aan (aspirant) schrijvers die wel een idee hebben, wel inspiratie, maar het fijn vinden om feedback te krijgen op hun werk en hun werkproces. Dit kan in een groep, zoals bij de Schrijversvakschool Groningen , in Assen bij Podium Zuidhaege, of individueel.

Van Materiaal tot Verhaal (Den Andel)

Introductie cursus schrijven De Holm in Den Andel

De cursus sluit aan bij de plannen rondom de historie van Den Andel en omstreken, helpt de blik te verbreden over verschillende uitwerkings­mogelijkheden en verhoogt het creatief vermogen en helpt bij het ontwikkelen het verhalend vermogen in de regio (zichtbaar maken). Bovendien biedt het schrijvende dorps- en streekgenoten de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen toe te werken naar een eindwerk of voordracht.


Inspiratie

Ik geef workshops aan kleine groepen zakelijke schrijvers en verhalenschrijvers, of dichters.

In deze workshops beginnen we met wat er vooraf gaat aan het maken van een tekst; waar en hoe doe je inspiratie op. Hoe begin je met schrijven? En hoe zet je een idee om tot een tekst? Vervolgens doen we dat veel: schrijven. Je verlaat de workshops altijd met een hoofd vol ideeën en als we tijd genoeg hebben met een aanzet tot een nieuw verhaal.

Deze gaf ik bijvoorbeeld in Den Andel op het Bewegende Beelden Festival: schrijven met je neus (en andere zintuigen).

Schrijven is verbeelden. Dat klinkt logisch, maar wat wil je precies verbeelden en hoe doe je dat dan? In deze workshop zoek je lezend, luisterend, maar vooral schrijvend naar je favoriete schrijfzintuig: zijn het je ogen, is het je neus?


Reflectie

In deze workshops beginnen we met een tekst die je al hebt geschreven. Wat heb je willen vertellen en komt dat over? We geven elkaar feedback en zoeken aangrijpingspunten voor het verbeteren van deze specifieke tekst of zoeken naar een nieuwe manier van werken voor het maken van nieuw werk.


Communicatie | Coaching

Kijk op SYLD.nl voor meer informatie over teamcoaching en communicatieadvies.